MANAFIDIZAJI, A. (2022). HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ ve MOTİFLERİN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.7083132