Uludağ, Ferda Meltem. 2022. “TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KADIN VE DOĞA KONUSUNA FİGÜRATİF SERAMİKLERDE DÜŞSEL YAKLAŞIMLAR”. International Journal of Art, Fashion, Music and Design 1 (2):7-15. https://doi.org/10.5281/zenodo.7566361 .