MANAFIDIZAJI, Amaneh. 2022. “HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ Ve MOTİFLERİN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER”. International Journal of Art, Fashion, Music and Design 1 (1):1-21. https://doi.org/10.5281/zenodo.7083132.