MANAFIDIZAJI, A. (2022) “HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ ve MOTİFLERİN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER”, International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(1), ss. 1–21. doi: 10.5281/zenodo.7083132.