Uludağ, F. M. “TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KADIN VE DOĞA KONUSUNA FİGÜRATİF SERAMİKLERDE DÜŞSEL YAKLAŞIMLAR”. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, c. 1, sy 2, Aralık 2022, ss. 7-15, doi:10.5281/zenodo.7566361 .