MANAFIDIZAJI, A. “HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ Ve MOTİFLERİN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER”. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, c. 1, sy 1, Ekim 2022, ss. 1-21, doi:10.5281/zenodo.7083132.