MANAFIDIZAJI, Amaneh. “HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ Ve MOTİFLERİN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER”. International Journal of Art, Fashion, Music and Design 1, no. 1 (Ekim 3, 2022): 1–21. Erişim Mart 5, 2024. https://artdergi.com/index.php/art/article/view/3.