Yayıncı

İmtiyaz Sahibi : Amaneh Manafidizaji

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Gültekin Gürçay