Amaç ve Kapsam

ARTDERGİ, kapsadığı alanlardaki yeni gelişmeleri, tespitleri, çalışmaları ilgi duyan bilimsel camiaya ulaştırma amacındadır.