MODA PAZARLAMASINDA DUYGUSAL YAŞ FAKTÖRÜ


Özet Görüntüleme: 266 / PDF İndirme: 90

Yazarlar

  • murat kara İstanbul Üniversitesi AUZEFF öğrenci

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7566370%20

Anahtar Kelimeler:

Moda Pazarlaması, Duygusal Yaş, İnsanlar.

Özet

Geleneksel pazarlama anlayışı günümüzde hiç olmadığı kadar sert bir biçimde modern pazarlama anlayışına doğru evrilmektedir. Pazarlamanın evrilme aşamasına girdiği dönemlerde evrilme süreci gelişmiş ülkelerden başlayıp gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelere yavaş yavaş yansımaktayken özellikle Kovid-19 sonrası süreçte pazarlamadaki evrilme süreci tüm dünyadaki ülkelerde eşanlı bir şekilde başlayıp kısa sürede tamamlanma eğilimi göstermektedir. Kuşkusuz pazarlamadaki bu evrilme sürecindeki değişimde tüm dünyada yaygınlaşan teknoloji kadar globalleşmenin de etkisi ön plandadır. Günümüzde moda kavramı da hızlı bir biçimde değişme eğilimi göstermektedir. Dünya genelinde yakın zamana kadar belli standartlar ölçüsünde modayı takip eden tüketiciler özellikle de Kovid-19 sonrası süreçte toplumların dayatmış olduğu standart moda kalıplarını kırmaya başlayarak moda tercihlerinde takvim yaşından ziyade duygusal yaşlarına yönelme eğilimi göstermeye başlamışlardır. Gençler ve kadınlarda duygusal yaşa göre moda etkisi erkeklere oranla çok daha fazla bir biçimde görülme eğilimi göstermektedir. Geleneksel pazarlama anlayışında modayı özellikle gençler ve kadınlar ivmelerken modern pazarlama anlayışında erkeklerde modayı ivmelemeye başlamışlardır. Bu çalışmada moda pazarlamasında duygusal yaş faktörü ele alınmıştır.

 

Referanslar

Aaker, D. (2015). Markalama, İstanbul: MediaCat Kitapları.

Al, R. Trout, J. (2007). Pazarlamanın 22

Kuralı, İstanbul: MediaCat Kitapları.

Blythe, J. (2001). Pazarlama İlkeleri,

İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

Kara, M. (2022). Pazarlamada Yeni

Trend: Duygusal Yaş. Socrates Journal

of Interdisciplinary Social Studies, 22.

Kotler, P. Kartajaya, H. Setiawan, I.

(2022). Pazarlama 5.0, İstanbul:

Nişantaşı Üniversitesi Yayınları.

Lindstrom, M. (2016). Small Data,

İstanbul: Optimist Yayınları.

Trout, J. Ries, A. (2007). Pazarlama

Savaşı, İstanbul: Optimist Yayınları.

Zaltman, G. (2004). Tüketici Nasıl

Düşünür, İstanbul: MediaCat Kitapları.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

kara, murat. (2022). MODA PAZARLAMASINDA DUYGUSAL YAŞ FAKTÖRÜ. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(2), 26–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.7566370