PERFORMANS SANATI ÖRNEĞİ OLARAK MODA GÖSTERİLERİ


Özet Görüntüleme: 515 / PDF İndirme: 251

Yazarlar

  • Fatma KOÇ AHBV
  • Ceren ÖZ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7139449

Anahtar Kelimeler:

Moda, sanat, Tasarım, tasarımcı, gösteri

Özet

1960’lı yıllarda Amerika’da ortaya çıkmış,  izleyiciye canlı olarak sunulan bir eylem olan, performans sanatı, kavramsal sanat akımları ile oldukça ilişkili disiplinler arası bir sanat akımıdır. Performans sanatının farklı disiplinler ile ilişkisi moda tasarımı alanında da kendisini göstermektedir.

Bu çalışmada; tarihsel süreçten günümüze performans sanatı örneği olarak moda gösterilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kronolojik olarak incelenen performansla bütünleşmiş moda gösterilerinin 1930’lu yıllarda örneklerinin görüldüğü, zamanla yaygınlaştığı ve günümüzde sıklıkla uygulandığı belirlenmiştir. 

Referanslar

Anonim1. https://www.vogue.com/article/met-gala-first-person-pat-cleveland-as-madonna- eighties-thierry-mugler-show-1984?verso=true [Erişim: 27 Haziran2019]

Anonim 2. (https://www.bbc.co.uk/programmes/p02lxx3s/p02lx9l8 [Erişim: 25 Haziran2019]

Anonim 3. https://victimoffashion.squarespace.com/new-blog/2018/12/1/alexander-mcqueens-asylum-in-voss-ss-2001 [Erişim: 27 Haziran2019]

Anonim4.https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/rick-owens/slideshow/collection#15. [Erişim: 25 Haziran2019]

Anonim 5. https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2007-ready-to-wear/viktor-rolf/slideshow/collection#7 [Erişim: 27 Haziran2019]

Ayteş, E. (2014). Kavram ve Eylem Boyutuyla Performans Sanatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Coddington, J. ( 2013). MoMA’s Jackson Pollock Conservation Project: Insight into the Artist’s Process. https://www.moma.org/explore/inside_out/2013/04/17/momas-jackson-pollock-conservation-project-insight-into-the-artists-process/ [Erişim:1 Aralık 2018 ]

Cankeş, B. (2019). “Collections”, www.bashaques.co, [Erişim: 27 Haziran2019]

Farthing, S. (2012). Sanatın Tüm Öyküsü ( Çev. Firdevs Candil Çulcu), İstanbul:Hayalperest Yayınevi

Fogg, M. (2014). Modanın Tüm Öyküsü Çev. Emre Çözgü, İstanbul:Hayalperest Yayınevi

Bélanger, C. (2013). The Status of Fashion: Towards An Autonomous Existence (A Major Research Project). Ryerson University Master of Arts in the Program of Fashion: Toronto, Canada.

Bird, M. (2016). Sanatı Değiştiren 100 Fikir. İstanbul:Literatür yayınları

Büyükdüvenci, S. (2006). Sanat ve Değer. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2, s.47-50

Dickerson, M. (2018). A'dan Z'ye Sanat Tarihi, Tarihöncesinden Postmodern Zamanlara Görsel Sanatlar, İstanbul:Say Yayınları

DiRuggiero, M. (2017). Yoko Ono’s “Cut Piece”, Museum of Art,

https://www.bates.edu/museum/2017/12/06/yoko-onos-cut-piece/[ Erişim: 28.Haziran 2019]

Grzymkowski, E. (2018). Sanat 101, İstanbul:Say Yayınları

Günay, A. (2013). Giyside Sanatsal Yaklaşım. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7), s. 51-54

Hodge, S. (2018). Sanatın Kısa Öyküsü. İstanbul: Hep Kitap

Karabaş, P. A., İşleyen, F. (2016). Performans Sanatının Doğuşu ve Günümüze Yansımaları. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 2(2), s. 340-350.

Tolstoy Lev N. (1992). Sanat Nedir?, Çev. Buradan Dural, İstanbul: Şule Yayınları

Martınez, E., H., V., Demiral, A. (2014). 20. ve 21. Yüzyılda Sanatta Malzeme Olarak Beden; Performans Sanatı, Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, sayı: 6, s.181-201

Koca, E. (2017) “Tasarımın 3N’si: Ne - Neden – Nasıl?” I. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 20-23 Mayıs- Gaziantep, s.21-29

Koca, E., Koç, F. (2012). “Giysi Yüzey Tasarımına Disiplinlerarası Bir Yaklaşımda Tasarımcının Rolü”, 1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, İstanbul, 17-20 Ekim, s.64-75

Nalbantoğlu, F. (2012). Performans Sanatı, Teknoloji İle İlişkisi ve Sahne Sanatları Eğitimindeki Rolü. Art-e Sanat Dergisi, 5(10 Özel), 199-207

Ocvirk, O.G., Stinson, R.E., Wigg P.R., Bone, R.O., Cayton, D.L. (2015). Sanatın Temelleri, Teori ve Uygulama. İzmir: Karakelem Kitabevi Yayınları

Özdem, Ö. O., Geçit, E. (2013). Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (36), s.137- 159

Singer, M.(2018). Sprıng 2016 Ready-to-Wear Rick Owens, [Erişim:2 Aralık 2018]

Skov, L., Skjold, E., Moeran, B., Larsen, F., Csaba, F. F. (2009). The fashion show as an art form. Creative encounters, 32, pp.2-37

Şenel, E., Karoğlu, H. (2017). Postmodern Dönemde Estetik ve Tüketim Kavramları Açısından Sanat ve Moda Etkileşimi, İdil Dergisi, 5 (10), s.303-329

Turgut, İ. (1991). Sanat Felsefesi, İzmir: Bilgehan Matbaası,

Turner, F. (2008). Romantic Automatism: Art, Technology, and Collaborative Labor in Cold War America, Journal of Visual Culture, 7/5, pp. 5-26

Ünal, Ümit (2019) “Collectıons”, www.umitunal.com, [Erişim: 28 Haziran2019]

Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara.Ütopya Yayınevi

İndir

Yayınlanmış

2022-10-03

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇ, F., & ÖZ, C. (2022). PERFORMANS SANATI ÖRNEĞİ OLARAK MODA GÖSTERİLERİ. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(1), 22–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.7139449