POP SANAT İMGELERİNİN MAYOLİKA SERAMİK YÜZEYLERDE UYGULAMASI

Seramik Sanatı


Özet Görüntüleme: 351 / PDF İndirme: 124

Yazarlar

  • Ayten ERSOY Anadolu Üniversitesi
  • Emel ŞÖLENAY

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7863803

Anahtar Kelimeler:

Seramik, Mayolika, Pop Sanat

Özet

Mayolika; dekor uygulaması, üstün ustalık ve hassasiyet yönünden Avrupa seramik sanatında ve Türk seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Rönesans’la birlikte resim programı çerçevesinde seramik atölyelerinde çalışan bezeme ustalarının yerini ressam tasarımcı kavramı almıştır. Bu dekor tekniği günümüzde de seramik sanatçıları tarafından ustaca kullanılmaktadır.

Pop Sanat akımının Mayolika dekor uygulaması seramik yüzeylerde Pop Sanat’ının imgeleri nadir olarak kullanılmakla birlikte ilerleyen tarihlerde sinema, televizyon, çizgi film, resim ve heykel alanında özgünleşmiş kendine özgün ifadesi hiç sınır tanımadığı için sanatçıyı düşünme, çalışma ve uygulama alanında daha özgür kılmıştır. Bu çalışmanın amacı da, disiplinler arası sanat yaklaşımında Pop Sanat imgelerinin Seramik sanatında farklı dekor tekniklerinden olan Mayolika dekor tekniği uygulanarak aktarımını içermektedir. Yapılan araştırma; Seramik Sanatı, Mayolika seramikler, Mayolika seramiklerin tarihçesi, sanatsal özgün Mayolika seramik uygulamalarını içermektedir. Pop Sanat’ının renkli, dekoratif tasarımlarla üç boyutlu seramik formlar üzerine hayvan figürleriyle ve yazı şekilleriyle seramik dekor teknikleri kullanılarak Mayolika seramik yüzeylerindeki etkisinin aktarımına yer verilmiştir. Sonuç olarak ise, araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların seramik sanatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Makryat Joseph, A Hıstory Of Pottery And Porcelaın, 1868, 12

Antmen, Ahu (2000) “A’dan Z’ye Yirminci Yüzyıl Sanatı”, P Sanat ve Kültür Dergisi, 65

Britannica Encyclopaedia /Ceramics syf 729 bMagrıbi—İspanya’nın Dikkate Değer Mirası. Uyanış!—1989 Britannica/Ceramics syf, 2008, s-730-731).

Bernsted Keblow (2003, s-2-7). Early Islamic Pottery Materials and Techniques Anne-Marie Keblow Bernsted 2003

Hess Catherine, Italian Maiolica 1988 s-6 s-46 , s-50)

Rodolfo Falchi, 1994 İtalyan Mayolikası, Edicart, Legnano (MI) 1994. ISBN 88-7774-493-6

Cooper Emmanuel, 10000 years of pottery, Philadelphia, University of Pennsylvania, 2010, s- 102- 157-161s- 259-262

Cooper Emmanuel-A History of World Pottery– February 1989,s-111).

Germaner, Semra 18. Yüzyıl Avrupa Resmi - Anlamı Biçimlendiren Etmenler, 1996, s 9-10).

Lynton, Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi[50] Mangiaracina Filippo La Claudio Lynton, 1982, s-302 .

Germaner, Semra (1997): 1960 Sonrası Sanat - Akımlar, Eğilimler, s-11-12).

Shelley. " Geleceğe Dönüş: George Kubler, Lawrence Alloway ve Şimdiki Karmaşık ." Sanat Dergisi 2009 , s- 78-87

Oktay, Ahmet (2002).Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: Everest Yayınları. 2002, s- 27

Ayata Tülin, Sy. Ceramıc Glazes.1976 İstanbul ,1976, s-20

Arcasoy, A. (1988). Seramik Teknolojisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Anasanat Dalı Yayınları. s-240

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

ERSOY, A., & ŞÖLENAY, E. (2022). POP SANAT İMGELERİNİN MAYOLİKA SERAMİK YÜZEYLERDE UYGULAMASI: Seramik Sanatı. International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.7863803