MODA VE TEKSTİL TASARIMI LİSANS PROGRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 389 / PDF İndirme: 175

Yazarlar

  • Emine KOCA AHBV
  • Sümeyya EMIROGLU

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7083209

Anahtar Kelimeler:

moda, tekstil, eğitim, program, sürdürülebilirlik

Özet

 

Geniş kapsamlı ve zamana yayılmış çevresel problemler ile mücadele edebilmek amacıyla gündeme gelmiş olan “sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir tasarım” kavramları, son yıllarda her alanda önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımları tasarım ve üretim ağını çevreci bir anlayış ile planlarken süreçte etkin rol oynayan tasarımcılara önemli görevler yüklemektedir. Bu nedenle moda tasarımı, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı gibi ürün – tasarım ağına sahip alanlarda, hem sektör hem de eğitim kurumlarında sürdürülebilirliğe yönelik düzenlemelerin önemi bir kat daha artmaktadır.

Bu araştırmada, sektöre nitelikli eleman yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının  moda /tekstil tasarımı programlarında sürdürülebilirlikle ilgili ders veya konuların yer alma durumunun belirlenmesi ve ortak disiplinler ile kıyaslanarak öneriler sunulması  amaçlanmıştır.

Referanslar

Adıgüzel, D. (2011). Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminde Çevresel Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İncedayı, D. (2004). “Çevresel Duyarlık Bağlamında Davranış Biçimi Olarak “Sürdürülebilirlik”, Balkanlar’da Mimarlık ve Sürdürülebilir Gelişmeler, Balkan Mimarlar Konferansı, Bulgaristan.

Koca, E., Koç, F. (2012). “Giysi Yüzey Tasarımına Disiplinlerarası Bir Yaklaşımda Tasarımcının Rolü”, 1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, İstanbul, 17-20 Ekim, s.64-75

Koca E., Koç, F. (2009). “Giysi Tasarımında Yaratıcılık”, NWSA e-Journal of New World Scıences Academi (Uluslar arası Hakemli E-Dergi), Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2C0004, s.33-44

McLennan, J. F., (2004). The Philosophy of Sustainable Design, USA: Ecotone Publish

Mazi, F. (2009). Küresel Çevre Yönetiminin Evrimleşmesi: Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Geçiş, Adıyaman Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:8

Orr, D. W. (2004). Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect (10th Anniv). Washington DC: Island Press.

Salur, N. (2014). Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Açısından; Grafik Tasarım, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Türkmen, N. (2009). Tekstil ve Moda Tasarımı Açısından Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, T. (2015). Sürdürülebilirlik İle İlgili Ölçütlerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin Öğretim Programlarına Entegrasyonu: Bir Yöntem Önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zhu, Q., Sarkis, J., and Geng, Y. (2005). Green Supply Chain Management in China: ressures, Practices and Performance. International Journal of Operations & roduction Management, Vol: 25, No:5.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-03

Nasıl Atıf Yapılır

KOCA, E., & EMIROGLU, S. (2022). MODA VE TEKSTİL TASARIMI LİSANS PROGRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . International Journal of Art, Fashion, Music and Design, 1(1), 35–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7083209